Tuyển dụng

CÁC BÀI ĐĂNG TIN TỨC
Những cái “ĐƯỢC” và “MẤT” khi trở thành TTS tại Bevivu

Những cái “ĐƯỢC” và “MẤT” khi tham gia làm Thực Tập Sinh tại Bevivu Travel. [...]

Kinh nghiệm cho sinh viên khi chọn Công ty thực tập

Dù bạn vẫn đang là sinh viên, thì vẫn cần phải có những lựa chọn [...]

BEVIVU TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH

BEVIVU TRAVEL TUYỂN DỤNG 10 THỰC TẬP SINH – KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM   [...]

Nội Dung

menu